Kącik formalny

Postanowiliśmy, by do wieloletniej tradycji wspólnych działań, charyzmy i siły napędowej Pani Prezes BEATY (twórczyni idei Eskapad) oraz entuzjazmu grupki znajomych, dodać element formalny – Klub ESKAPADA  stał się STOWARZYSZENIEM (w rozumieniu obwiązujących przepisów prawnych). Decyzja o utworzeniu stowarzyszenia „Klub ESKAPADA” zapadła na spotkaniu założycielskim, które odbyło się 18 października 2009r. w Warszawie.
Mamy nadzieję, iż w tej formie będziemy mogli sprawniej działać grupowo, dotrzeć ze swoimi pomysłami do większej liczby osób, zainspirować ich do wspólnej aktywności oraz być bardziej wiarygodni dla tych, którzy jeszcze nas osobiście nie poznali. Jednocześnie wierzymy, że przez to sformalizowanie Klub Eskapada nie straci swojego ducha, nadal będzie w nim chęć działania, entuzjazm, życzliwość, sympatia i poczucie bliskich relacji z innymi.
Stowarzyszenie “Klub Eskapada” powstało przede wszystkim w celu propagowania turystyki pieszej i rowerowej oraz innych sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu …i ma w swoim statucie także cele pożytku publicznego:
– kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dane Stowarzyszenia:
KLUB ESKAPADA
Warszawa
www.klubeskapada.pl

beata@klubeskapada.pl
jola@klubeskapada.pl
KRS 348145; Regon 142239484; NIP 1132794612

17 2130 0004 2001 0511 8179 0001
Plus Konto Biznes w Volkswagen Bank Polska

Dokumenty Stowarzyszenia:

100124-Statut Klubu ESKAPADA

deklaracja członkowska KlubuESKAPADA

Leave a Reply